PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY

ke studiu na vysoké škole

Kurz připraví studenty ke studiu na vysoké škole a doplní jejich znalosti z vybraných partií matematiky na požadovanou úroveň, potřebnou k zahájení vysokoškolského studia matematiky.

Cena kurzu: 1400 Kč.

Termín konání: od 8. února do 12. dubna 2019.

Čas a místo konání: vždy v pátek od 15.00 do 17.00 hodin v areálu FEKT VUT na Technické 10.

Přihlášky: e-mailem do 6. února 2019 na adresu kolara@feec.vutbr.cz.


doc. RNDr. Edita Kolářová, Ph.D.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno