PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY

ke studiu na vysoké škole

Kurz připraví studenty ke studiu na vysoké škole a doplní jejich znalosti z vybraných partií matematiky na požadovanou úroveň, potřebnou k zahájení vysokoškolského studia matematiky.

Cena kurzu: 1400 Kč. V ceně je obsažena kromě výuky v délce 11 týdnů také veškerá studijní literatura.

Termín konání: od 10. února do 28. dubna 2017.

Čas a místo konání: vždy v pátek od 15.00 do 17.00 hodin v areálu FEKT VUT na Technické 10.

Přihlášky: e-mailem do 31. ledna 2017 na níže uvedenou adresu


RNDr. Edita Kolářová, Ph.D.

Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno


e-mail: kolara@feec.vutbr.cz