Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚSTAV MATEMATIKY
technicka8.jpg
Ústav zajišťuje výuku matematických předmětů
  • v prezenčním i kombinovaném bakalářském studijním programu na FEKT,
  • v prezenčním i kombinovaném magisterském studijním programu na FEKT,
  • v doktorském studijním programu na FEKT,
  • v bakalářském studijním programu na FIT.
Ústav se nachází v 6. patře budovy Technická 8. K ústavu patří
  • počítačová laboratoř T6.16 (12 pracovních stanic),
  • počítačová učebna T5.03 (27 počítačových stanovišť),
  • počítačová učebna T5.22 (27 počítačových stanovišť),
ve kterých probíhá výuka s využitím programů Maple a Matlab.
ucebna1.jpg
ucebna2.jpg