Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚSTAV MATEMATIKY
technicka8.jpg

Předměty vyučované Ústavem matematiky

Bakalářské studium FEKT

Matematický seminář (BMAS, KMAS)

Matematika 1 (AMA1, BMA1, KMA1)

Matematika 2 (AMA2, BMA2, KMA2)

Matematika 3 (AMA3, BMA3, KMA3)

Matematika v elektrotechnice 1 (HMA1)

Matematika 2 pro audio inženýrství (JMA2)

Diskrétní matematika (TDMA, ZDMA)

Pravděpodobnost a statistika (TPST, ZPST)

Vybrané partie z matematiky (BVPA, BVPM)

Bakalářské studium FIT

Diskrétní matematika (IDA)

Matematická analýza (IMA)

Matematické základy fuzzy logiky (IMF)

Matematický seminář (ISM)

Numerická matematika a pravděpodobnost (INM)

Magisterské studium FEKT

Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice (LDRE, MDRE)

Kódování v informatice (FKOD)

Maticový a tenzorový počet (LMAT, MMAT)

Náhodné procesy (FNPR)

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum (LPSO, MPSO)

Doktorské studium FEKT

Diskrétní procesy v elektrotechnice (DMA2)

Statistika, stochastické procesy, operační výzkum (DMA1)

Mapování síťových disků

zaměstnanci (disky P, Q, R, S, T)
studenti FEKT (disky P, Q)
studenti FIT (disk Q)Studijní materiály
Maplety


Předpisy a směrnice

FEKT       FIT       UMAT


Časový plán výuky

FEKT       FIT


Rozvrhy

FEKT       FIT