Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚSTAV MATEMATIKY
technicka8.jpg
Vedoucí ústavu
  doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc.   T6.29   54114 6099   smarda@feec.vutbr.cz
Zástupce vedoucího ústavu
  RNDr. Michal Novák, Ph.D.   T6.13   54114 6077   novakm@feec.vutbr.cz
Tajemník ústavu
  RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc.  homepage T6.17   54114 6082   svobodaz@feec.vutbr.cz
Sekretářka
  Eva Šimečková   T6.09   54114 6080   simecka@feec.vutbr.cz
Profesoři
  prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.   T6.23   54114 6064   diblik@feec.vutbr.cz
  prof. RNDr. Václav Havel, DrSc.   T6.21   54114 6038   havel@feec.vutbr.cz
  prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.   T6.02   54114 6058   chvalina@feec.vutbr.cz
Docenti
  doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.   T6.08   54114 6081   bastinec@feec.vutbr.cz
  doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D.  homepage T6.24   54114 6052   hlinena@feec.vutbr.cz
  doc. RNDr. Edita Kolářová, Ph.D.  homepage T6.28   54114 6054   kolara@feec.vutbr.cz
  doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.  homepage T6.04   54114 6067   kovar@feec.vutbr.cz
Odborní asistenti
  RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.  homepage T6.26   54114 6037   fuchsp@feec.vutbr.cz
  Ing. Michal Fusek, Ph.D.  homepage T6.27   54114 6096   fusekmi@feec.vutbr.cz
  Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D.   T6.19   54114 6059   hlavicka@feec.vutbr.cz
  RNDr. Vlasta Krupková, CSc.  homepage T6.22   54114 6051   krupkova@feec.vutbr.cz
  Mgr. Josef Rebenda, Ph.D.   T6.31   54114 6053   josef.rebenda@ceitec.vutbr.cz
  Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D.   T6.11   54114 6056   vitovec@feec.vutbr.cz
Doktorandi
  Mgr. Hanna Demchenko   T5.17   54114 6097   xdemch02@stud.feec.vutbr.cz
  Ing. Marie Klimešová   T5.17   54114 6097   xklime01@stud.feec.vutbr.cz
  Mgr. Kristýna Mencáková   T5.17   54114 6097   xmenca01@stud.feec.vutbr.cz
  Ing. Zuzana Piskořová   T5.17   54114 6097   xpisko01@stud.feec.vutbr.cz
  RNDr. Bedřich Smetana   T5.17   54114 6097   xsmeta06@stud.feec.vutbr.cz
  Mgr. David Staněk   T5.17   54114 6097   xstane41@stud.feec.vutbr.cz
  Mgr. Jan Šafařík   T5.17   54114 6097   xsafar19@stud.feec.vutbr.cz
  Mgr. Gabriela Vážanová   T5.17   54114 6097   xvincu00@stud.feec.vutbr.cz