RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@feec.vutbr.cz
Konzultační hodiny:  po dohodě

Zimní semestr 2017/2018

Kombinované studium

Informace k předmětům: KMA1, KMAS

HMA1

Ke stažení

Odkazy

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]