RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@feec.vutbr.cz
Konzultační hodiny:  pondělí 14–14.50 hod.

Zimní semestr 2019/2020

Kombinované studium

Informace k předmětu BKC-MA1

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]