RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@feec.vutbr.cz
Konzultační hodiny:  úterý, čtvrtek 13.40–14.30

Letní semestr 2017/2018

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]