RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: Technická 8, T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@feec.vutbr.cz
Konzultační hodiny:  středa, 13.00–13.50

Letní semestr 2018/19

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]