[pda ver]   [academic] [research] [personal] [osobní] [práce] [výuka IDA] [výuka IMA] [výuka IMF]   [english] [ IDA ]
Vítejte

  Výuka IDA  

Na těchto stránkách poskytuje Dana Hliněná aktuální informace ke své výuce na FIT a FEKT VUT Brno. Čtěte je pozorně a pravidelně...


Informace k výuce IDA

Garant předmětu: Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa od 9:00 do 11:00, v mé kanceláři (T6.24).

Přednášky: pondělí - 8:00 - 9:50, úterý -8:00-9:50 v D105, D0207. Informace o písemkách, domácích úkolech a rozvrhu cvičení, jsou určeny pouze studentům, kteří navštěvují moje cvičení a cvičení Mgr. Staněka.

Druhý opravný termín: úterý 30.1.2018 od 11:15 v D105. Platí jenom pro studenty, kteří navštěvovali moje cvičení a cvičení Mgr. Staněka.
Cvičení:

  • Rozvrh
  • Za cvičení je možné získat celkem 40 bodů, z toho 10 bodů za domácí úlohy, 10 bodů za počítačová cvičení a 20 bodů za písemku. Termín půlsemestrální písemky je 14.11.2017. Studenti, kteří navštěvují cvičení u Mgr. Staněka, začínají v 7:55 v místnosti D105. Studenti, kteří navštěvují moje cvičení, začínají v 8:55 v místnosti D105. Pomůcky: psací potřeby a tahák (vlastnoručně popsaný list A4). Nahlédnutí do opravených písemek bude na cvičení v 10. týdnu semestra.
  • Domácí úlohy: budete řešit dvě domácí úlohy, každá bude hodnocena max. pěti body. Budete pracovat v týmech po pěti lidech (skupiny si můžete sestavit sami), každý tým bude mít vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým, ve vyhrazených cvičeních, vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede. Všichni členové týmu (přítomni při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body, při odůvodněné nepřítomnosti (napr. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.
  • První domácí úloha
  • Druhá domácí úloha
  • Sady úloh k procvičeníXHTML 1.0 Transitional
Nazdar...  <Výuka IDA>

Autor stránky © Dana Hliněná
Ústav matematiky FEKT, VUT Brno
Poslední změna .