[pda ver]   [academic] [research] [personal] [osobní] [práce] [výuka IDA] [výuka IMA] [výuka IMF]   [english] [ IDA ]
Vítejte

  Výuka IDA  

Na těchto stránkách poskytuje Dana Hliněná aktuální informace ke své výuce na FIT a FEKT VUT Brno. Čtěte je pozorně a pravidelně...


Informace k výuce IDA

Garant předmětu: Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 8:00-9:50, A 218

Přednášky: pondělí - 11:00 - 12:50, úterý -11:00-12:50 v D105, D0207. Informace o písemkách, domácích úkolech a rozvrhu cvičení, jsou určeny pouze studentům, kteří navštěvují moje cvičení a cvičení Mgr. Vážanovej. Na přednášce 6.11.2018 se psala písemka.


Cvičení:

  • Rozvrh
  • Za cvičení je možné získat celkem 40 bodů, z toho 15 bodů za domácí úlohy a 25 bodů za písemku. Podmínkou pro udělení zápočtu je zisk alespoň deseti bodů.
  • Domácí úlohy: budete řešit tři domácí úlohy, každá bude hodnocena max. pěti body. Budete pracovat v týmech po pěti lidech (skupiny si můžete sestavit sami), každý tým bude mít vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým, ve vyhrazených cvičeních, vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede. Všichni členové týmu (přítomni při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body, při odůvodněné nepřítomnosti (napr. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.
  • První domácí úloha
  • Druhá domácí úloha
  • Třetí domácí úloha
  • Sady úloh k procvičeníXHTML 1.0 Transitional
Nazdar...  <Výuka IDA>

Autor stránky © Dana Hliněná
Ústav matematiky FEKT, VUT Brno
Poslední změna .