[pda ver]   [academic] [research] [personal] [osobní] [práce] [výuka IDA] [výuka IMA] [výuka IMF]   [english] [ IMA ]
Vítejte

  Výuka IMA  

Na těchto stránkách poskytuje Dana Hliněná aktuální informace ke své výuce na FIT a FEKT VUT Brno. Čtěte je pozorně a pravidelně...


Informace k výuce IMAKonzultační hodiny: úterý 9:00-10:50, A 113 (FIT)


Prednášky:

  • pondělí - 8:00 - 10:50 v T12-2.173 (Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D.), plán přednášek najdete zde .
  • úterý - 13:00 - 15:50 v D105 (Doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D.), plán přednášek najdete zde .
  • Zde můžete najít řešené příklady z přednášek. Jejich podrobnější řešení, zdůvodnění jednotlivých kroků a grafické řešení, můžete najít na záznamech z přednášek.

Cvičení:
  • Podrobný rozvrh najdete tu.
  • Za cvičení je možné získat celkem 40 bodů, z toho 12 bodů za domácí úkol, 28 bodů za čtyři písemky, které budete psát na cvičeních (termíny písemek jsou uvedeny v rozvrhu cvičení). Podmínkou pro udělení zápočtu je zisk alespoň deseti bodů.
  • Domácí úloha: budete řešit jednu domácí úlohu, která bude hodnocena max. 12 body. Budete pracovat v týmech po pěti lidech (skupiny si můžete sestavit sami na prvním cvičení, ve skupinách budou vždy pouze lidé z daného cvičení), každý tým bude mít své vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým, ve vyhrazeném cvičení (v 10. týdnu), vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede (u tabule nebo na počítači). Všichni členové týmu (přítomní při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body, při odůvodněné nepřítomnosti (např. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.
  • Sady úloh na přecvičení najdete zde.
  • Zadání domácího úkolu najdete zde.
XHTML 1.0 Transitional
Nazdar...  <Výuka IMA>

Autor stránky © Dana Hliněná
Ústav matematiky FEKT, VUT Brno
Poslední změna .