[pda ver]   [academic] [research] [personal] [osobní] [práce] [výuka IDA] [výuka IMA] [výuka IMF]   [english] [ IMA ]
Vítejte

  Výuka IMA  

Na těchto stránkách poskytuje Dana Hliněná aktuální informace ke své výuce na FIT a FEKT VUT Brno. Čtěte je pozorně a pravidelně...


Informace k výuce IMAKonzultační hodiny: středa 8:00-9:50, A 218


Prednášky: úterý - 13:00 - 15:50 v D105 (pro moji skupinu).

  • Zde můžete najít řešené příklady z přednášek. Jejich podrobnější řešení, zdůvodnění jednotlivých kroků a grafické řešení, můžete najít na záznamech z přednášek.

Cvičení: Podrobné informace, včetně rozvrhu najdete tu.

  • Za cvičení je možné získat celkem 40 bodů, z toho 10 bodů za domácí úkoly, 30 bodů za samostatnou práci na cvičení (na konci cvičení budete samostatně řešit bodované úlohy). Podmínkou pro udělení zápočtu je zisk alespoň deseti bodů.
  • Domácí úlohy: budete řešit dvě domácí úlohy, každá bude hodnocena max. 5 body. Budete pracovat v týmech po pěti lidech (skupiny si můžete sestavit sami na prvním cvičení, ve skupinách budou vždy pouze lidé z daného cvičení), každý tým bude mít své vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým, ve vyhrazených cvičeních, vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede (u tabule nebo na počítači). Všichni členové týmu (přítomní při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body, při odůvodněné nepřítomnosti (např. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.
XHTML 1.0 Transitional
Nazdar...  <Výuka IMA>

Autor stránky © Dana Hliněná
Ústav matematiky FEKT, VUT Brno
Poslední změna .