[pda ver]   [academic] [research] [personal] [osobní] [práce] [výuka IDA] [výuka IMA] [výuka IMF]   [english] [ IMA ]
Vítejte

  Výuka IMA  

Na těchto stránkách poskytuje Dana Hliněná aktuální informace ke své výuce na FIT a FEKT VUT Brno. Čtěte je pozorně a pravidelně...


Informace k výuce IMA

Garant předmětu: RNDr. Vlasta Krupková, CSc.


Konzultační hodiny: úterý od 10:30 do 12:30


Zkouška:

 • Informace o termínech zkoušek, nahlédnutí do opravených písemek, platí jenom pro moji přednáškovou skupinu. Informace pro skupinu 1BIB jsou na stránce garantky.
 • 1. termín-9.5.2016 od 11:00 do 13:00. Skupiny 10 - 16 v učebně D105, skupiny 17 - 19 v učebně D0206, skupiny 20 - 21 a rozvolnění, kteří absolvovali cvičení i přednášky se skupinou 1BIA, v učebně D0207.
 • Nahlédnutí do opravených písemek bylo 11.5.2016 od 11:00 do 13:00 v učebně A112.
 • 2. termín - 23.5. od 13:00 do 15:00. Skupina 1BIA a rozvolnění, kteří absolvovali cvičení i přednášky se skupinou 1BIA, budou v učebně D105.
 • Nahlédnutí do opravených písemek (jen pro studenty, kteří psali 2. termín v učebně D105) bylo 25.5.2016 od 16:30 do 18:00 před učebnou D105
 • 3. termín-6.6.2016 od 13:00 do 15:00. Skupina 1BIA a rozvolnění, kteří absolvovali cvičení i přednášky se skupinou 1BIA, budou v učebně D0206.
 • Nahlédnutí do opravených písemek (jen pro studenty, kteří psali 3. termín v D0206) bylo 9.6.2016 od 9:00 do 10:00 v mé kanceláři (T8-624)

Prednášky: pondělí - 8:00 - 9:50 v D105 (pro skupinu 1BIA).

 • Zde můžete najít řešené příklady z přednášek. Jejich podrobnější řešení, zdůvodnění jednotlivých kroků a grafické řešení, můžete najít na záznamech z přednášek.

Cvičení: Podrobné informace, včetně rozvrhu najdete tu.

 • Za cvičení je možné získat celkem 40 bodů, z toho 30 bodů za domácí úkoly, 10 bodů za samostatnou práci na cvičení (na konci cvičení budete samostatně řešit bodované úlohy). Podmínkou pro udělení zápočtu je zisk alespoň deseti bodů.
 • Domácí úlohy: budete řešit dvě domácí úlohy, každá bude hodnocena max. 15 body. Budete pracovat v týmech po šesti lidech (skupiny si můžete sestavit sami na prvním cvičení, ve skupinách budou vždy pouze lidé z daného cvičení), každý tým bude mít své vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým, ve vyhrazených cvičeních, vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede (u tabule nebo na počítači). Všichni členové týmu (přítomní při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body, při odůvodněné nepřítomnosti (např. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.
 • Zadání domácích úkolů je na stránce garantky.
XHTML 1.0 Transitional
Nazdar...  <Výuka IMA>

Autor stránky © Dana Hliněná
Ústav matematiky FEKT, VUT Brno
Poslední změna .