[pda ver]   [academic] [research] [personal] [osobní] [práce] [výuka IDA] [výuka IMA] [výuka IMF]   [english] [ IMA ]
Vítejte

  Výuka IMA  

Na těchto stránkách poskytuje Dana Hliněná aktuální informace ke své výuce na FIT a FEKT VUT Brno. Čtěte je pozorně a pravidelně...


Informace k výuce IMA

Garant předmětu: RNDr. Vlasta Krupková, CSc.


Konzultační hodiny: středa 8:00-9:50, A 218


Prednášky: pondělí - 8:00 - 9:50, úterý - 13:00 - 13:50 v D105 (pro moji skupinu).

  • Zde můžete najít řešené příklady z přednášek. Jejich podrobnější řešení, zdůvodnění jednotlivých kroků a grafické řešení, můžete najít na záznamech z přednášek.

Řádný termín zkoušky: čtvrtek 10.5.2018 od 11:00. Nahlédnutí do opravených písemek bylo v pondělí, 14.5.2018, od 9:00 do 11:00 v mé kanceláři. Platí jenom pro studenty, kteří psali zkoušku na FIT-u.


První opravný termín: středa, 30.5.2018 od 11:00. Skupiny 10-21 (jsou to ty skupiny, které řádný termín psaly na FIT-u) budou v místnosti D105. Nahlédnutí do opravených písemek bylo v pátek, 1.6.2018, od 9:00 do 10:00 v mé kanceláři.


Druhý opravný termín: pátek, 8.6.2018 od 11:00. Skupiny 10-21 budou v místnosti D0206, nahlédnutí do opravených písemek bylo v pondělí, 11.6.2018, od 9:00 do 10:00 v mé kanceláři.


Cvičení: Podrobné informace, včetně rozvrhu najdete tu.

  • Za cvičení je možné získat celkem 40 bodů, z toho 12 bodů za domácí úkoly, 20 bodů za samostatnou práci na cvičení (na konci cvičení budete samostatně řešit bodované úlohy), 8 bodů za práci ve skupinách. Podmínkou pro udělení zápočtu je zisk alespoň deseti bodů.
  • Domácí úlohy: budete řešit dvě domácí úlohy, každá bude hodnocena max. 6 body. Budete pracovat v týmech po pěti lidech (skupiny si můžete sestavit sami na prvním cvičení, ve skupinách budou vždy pouze lidé z daného cvičení), každý tým bude mít své vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým, ve vyhrazených cvičeních, vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede (u tabule nebo na počítači). Všichni členové týmu (přítomní při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body, při odůvodněné nepřítomnosti (např. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.
  • Zadání domácích úkolů je na stránce garantky.
XHTML 1.0 Transitional
Nazdar...  <Výuka IMA>

Autor stránky © Dana Hliněná
Ústav matematiky FEKT, VUT Brno
Poslední změna .