Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.

Vítejte na mých pracovně-osobních stránkách! Najdete zde aktuální informace k výuce, o mé vědecké práci a mezi tím také pár osobních názorů na život a svět kolem nás, na které se dívám (ne jenom) prizmatem matematiky.

Působím jako docent na Ústavu matematiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Habilitoval jsem se v roce 2005 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Geometrie a topologie. Jsem autorem přibližně třiceti vědeckých prací, publikovaných v mezinárodních vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících mezinárodních vědeckých konferencí. Na Vysokém učení technickém v Brně jsem garantem a přednášejícím v několika matematických předmětech.

Jsem šťastně ženatý, mám dvě děti školního věku a kromě matematiky, kterou považuji za skvělé dobrodružství, mě baví ještě spousta dalších věcí...

ja_a_psi
[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]