Informace k matematickému semináři - ISM


Plán předmětu ISM

Cvičení se konají vpondělí, úterý, ve středu a v pátek podle zveřejněného rozvrhu; do jednotlivých cvičení je třeba se zaregistrovat v IS VUT, aby nebyla překročena kapacita jednotlivých místností.

Kurs slouží k zopakování a prohloubení znalostí ze střední školy, které budou potřebné pro další studium na FIT. Je volitelný, tedy záleží jen na vlastním zvážení každého studenta, zda si jej zapíše.
Jestliže si seminář zapíšete, stane se účast povinnou; pro zápočet bude nutný zisk poloviny bodů z těch, které bude možné během semestru získat, a to po 20 bodech ze dvou písemek + 10 bodů za aktivitu v semináři event. za domácí úlohy. ,.

Práce v semináři bude probíhat podle zveřejněných témat; příklady k řešení v každé hodině jsou na této stránce (v odkazu "Plán předmětu ISM" nahoře), což by mohlo usnadnit zisk bodů za aktivitu ve výuce.
Elektronický text k semináři si můžete stáhnout zde. . Text pro cvičení v 1. týdnu je ke stažení zde. .
První část učebnice obsahuje shrnutí potřebných pojmů, které najdete také v této příručce. . Tu si můžete vytisknout a používat jak ve cvičeních, tak při zmíněných dvou písemkách (netrvám na tom, abyste vše uměli nazpaměť).

Příklady do cvičení:

1.týden

2.týden

3.týden

4.týden

5.týden

7.týden

8.týden

9.týden

10.týden

11.týden

Jak je již uvedeno, zápočet ze semináře se bude udělovat podle získaných bodů, z nichž 10 je za aktivitu během semestru. Proto budu zadávat dobrovolné domácí úlohy, jejichž řešení můžete posílat mailem, a to vždy nejpozději v neděli (ti, co mají cvičení v pondělí), v pondělí (ti, co mají cvičení v úterý), ve středu (ti, co mají cvičení ve čtvrtek) resp. ve čtvrtek (ti, co mají cvičení v pátek) následující týden. U každého studenta budu hodnotit jeden příklad (1 - 2 body), u každého příkladu budu hodnotit prvních pět zaslaných řešení z každého cvičení ..
Předmět mailu, ve kterém budete úlohy posílat, pište ve tvaru: Příjmení jméno, den hodina cvičení, číslo úlohy, příkladu, tedy např. Kropáček Jan, úterý 15h, úloha 1, př: 1,5,6.
Mail posílejte na adresu krupkova@umat.feec.vutbr.czDomácí úlohy

1.úloha Poznámka k 1.úloze

2.úloha

3.úloha

4.úloha

5.úloha

6.úloha

7.úloha

8.úloha

9.úloha

10.úloha

Písemky

Vzorová řešení 1. písemky:

A , B , C , D , E , F , G , H .

Vzorová řešení 2. písemky:

A , B , C , D , E , F , G , H .
Další možná literatura k domácí přípravě.