Základní informace o aplikaci:

Aplikace je zaměřena na procvičování maticových operací, zejména elementárních řádkových úprav. Svým způsobem nahrazuje použití některých příkazů programů Maple a Matlab.

Jak s aplikací pracovat:

Poté, co v levém okně vyberete typ úlohy, kterou chcete řešit, budete moci vygenerovat matici, resp. soustavu rovnic, příslušného typu a naplnit ji koeficienty. Na matici pak budete moci aplikovat elementární řádkové úpravy, které napodobí ruční počítání: přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku, vynásobení řádku číslem a výměna řádků. Podrobnosti naleznete v nápovědě, která je dostupná po kliknutí na ikonu Dokumentace a nápověda.

Možnosti aplikace a její omezení:

V maticích můžete pracovat se zlomky; zlomky v základním tvaru jsou také zobrazovány jako výsledky operací. Vzhledem k tomu, že aplikace má sloužit potřebám výuky, je počet řádků i sloupců matice omezen na 8 a absolutní hodnota koeficientu matice, který přímo zadáváte, na 100.

Systémové požadavky:

Aby aplikace fungovala, musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu. Jestli ho máte zapnutý nebo ne, poznáte mj. ve chvíli, kdy budete chtít ve formuláři vlevo zvolit typ úlohy - bez JavaScriptu se Vám to nepodaří.