Vybrat typ úlohy: 
   převod matice na schodovitý tvar
   řešení soustavy lineárních rovnic
   hledání inverzní matice