Přeložit:  Vytvořit seznam pojmů:  
začínajících na     obsahujících

( zadávám anglicky     zadávám česky)

z
z předmětu
      (zahrnout prerekvizity)
do úrovně včetně
s příkazy

Na kritéria použít spojku:

a zároveň     nebo

Do výpisu zahrnout:

překlad pojmu a slovní spojení
gramatické poznámky
oblast matematiky
obvyklý význam
související pojmy
stupeň studijního programu
příkazy Maple
příkazy Matlab
příkazy Mathematica
poznámky

Seřadit abecedně

česky     anglicky