English version Nahlásit programátorskou chybuOdeslat informace o novém pojmu pro jeho vložení do databáze nebo nahlásit nepřesnosti v databázi pojmů. Dokumentace a nápověda

Anglicko - český / česko - anglický
slovník matematické terminologie


Slovník je primárně přizpůsoben potřebám Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Členění pojmů do oblastí matematiky a úrovní obtížnosti nemusí odpovídat Vašim zkušenostem. Pojmem předmět se rozumí předmět vyučovaný na FEKT VUT. Řazení podle předmětů je pouze orientační - doporučujeme zaškrtnout volbu prerekvizity. Text uvedený jako obvyklý význam pojmu slouží pro snazší orientaci ve výpisu a pro vyjasnění různých překladů téhož pojmu. Zařazení relevantních příkazů matematických programů má za cíl usnadnit práci s nimi a orientaci v jejich nápovědě - v některých případech proto mohou být uvedeny pouze nejdůležitější, resp. nejběžnější příkazy.

Slovník obsahuje cca 2400 hesel.


Informace:  
 

Pokud se chcete dozvědět více o slovníku matematické terminologie, o jeho vzniku, účelu nebo technickém řešení, navštivte stránky našeho projektu.

Aplikace bude funkční ve všech prohlížečích, avšak v jiných prohlížečích než Microsoft Internet Explorer může být práce s formulářem vlevo poněkud méně komfortní.

Více informací získáte v nápovědě, která je dostupná pomocí ikony Dokumentace a nápověda.Slovník matematické terminologie a výpisy z něj mohou být používány pro studijní a akademické účely bez jakéhokoliv omezení. Jakékoliv využití slovníku nebo výpisů z něj pro jiné než studijní a akademické účely (zejména komerční) je povoleno pouze s písemným souhlasem autorů. Jakékoliv využití nebo používání loga slovníku je zakázáno.

Slovník matematické terminologie je výsledkem řešení grantu FRVŠ 122/2006
Jazyková podpora výuky matematických předmětů.

© 2006, Michal Novák & Petra Langerová