Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚSTAV MATEMATIKY
technicka8.jpg
Projekt OP VK 2.2
Od 1. dubna 2011 do 31. března 2014 byl na Ústavu matematiky realizován projekt OP VK 2.2 "Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů na FEKT a FIT VUT v Brně". Cílem projektu bylo mj. inovovat výuku všech matematických předmětů garantovaných Ústavem matematiky.
Projekt OP VK 1.3
Od 1. března 2010 do 28. února 2013 byl na Ústavu matematiky realizován projekt OP VK 1.3 "Další vzdělávání učitelů matematiky zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru". Jedním z cílů projektu bylo navázat co nejširší partnerství mezi Ústavem matematiky a středními školami ve vybraných krajích ČR.
Brněnská pobočka JČMF
Na serveru Ústavu matematiky jsou umístěny webové stránky brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.
Pozvánka na přednášku
Adresa
Technická 2848/8
616 00 Brno
Telefon
54114 6080
Email
umat@feec.vutbr.cz

Prodej skript
sekretariát UMAT, místnost T6.09
pondělí, středa 9–10 hod.

Krupková, Fuchs:
Matematika 1
(170 Kč)

Kolářová:
Matematika 2 – sbírka úloh
(50 Kč)

Matematika – přijímací zkoušky
na vysoké školy
(60 Kč)

platba je možná pouze
přesnou částkou

[ FEKT | FIT | VUT ]