Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚSTAV MATEMATIKY
technicka8.jpg
Rekonstrukce budovy Technická 8
Od ledna 2014 probíhá plánovaná rekonstrukce budovy Technická 8. Po dobu rekonstrukce je činnost ústavu významně omezena a studenti můžou kontaktovat vyučující pouze emailem.
Projekt OP VK 2.2
Od 1. dubna 2011 do 31. března 2014 byl na Ústavu matematiky realizován projekt OP VK 2.2 "Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů na FEKT a FIT VUT v Brně". Cílem projektu bylo mj. inovovat výuku všech matematických předmětů garantovaných Ústavem matematiky.
Projekt OP VK 1.3
Od 1. března 2010 do 28. února 2013 byl na Ústavu matematiky realizován projekt OP VK 1.3 "Další vzdělávání učitelů matematiky zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru". Jedním z cílů projektu bylo navázat co nejširší partnerství mezi Ústavem matematiky a středními školami ve vybraných krajích ČR.
Brněnská pobočka JČMF
Na serveru Ústavu matematiky jsou umístěny webové stránky brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.
Přípravný kurz matematiky
Do 31. ledna 2015 je možné podávat přihlášky do Přípravného kurzu matematiky.
Adresa
Technická 2848/8
616 00 Brno
Telefon
54114 3130
Email
umat@feec.vutbr.cz

Prodej skript
po dobu rekonstrukce Technické 8
je prodej přerušen

Krupková, Fuchs:
Matematika 1
(170 Kč)

Kolářová:
Matematika 2 – sbírka úloh
(50 Kč)

Matematika – přijímací zkoušky
na vysoké školy
(60 Kč)

[ FEKT | FIT | VUT ]